Groene patio

Groen in de tuin.

Nu  we steeds meer te maken krijgen met hevige regenbuien is het belangrijk maatregelen te nemen in de tuin.

Om schade te voorkomen moet al dat water worden afgevoerd. Minder grijs en meer groen zodat het water de grond in kan zakken.

Zelfs in een kleinere tuin zijn hier volop mogelijkheden zoals verhoogde plantenbakken, pergola’s , eventueel aangevuld met een vijver.

Door het gebruik van bodembedekkers is het onderhoud minimaal.